Zoeken
  • janwolter5

Wanneer ben je relevant?


‘Wanneer ben je relevant?’ Die vraag houdt mij bezig. En blijkbaar meer mensen. Op 14 oktober jl. mocht ik een workshop verzorgen bij het event waar Young Colfield haar tienjarig bestaan vierde.


Als zelfstandig creatief is het mijn vak om relevante content te creëren. Maar wat is relevant? Ik ben ervan overtuigd dat het voor organisaties steeds belangrijk wordt om duidelijk te maken op welke manier zij relevant zijn voor de wereld. Relevant = zinvol. ‘De nieuwe economie draait om zinvol werk’, stond in de week daarvoor boven een artikel in de krant. “Zingeving komt bedrijven binnensijpelen als drijfkracht voor verandering”, volgens de geïnterviewde. Het gaat niet alleen om return on investment maar om return on society.


To be relevant or not to be… ‘Wanneer ben je relevant’ is een vraag die niet alleen voor organisaties opgaat, maar ook voor mensen individueel. Daarover sprak ik met trainees van Young Colfield.  Bij hun event ter gelegenheid van hun tienjarig bestaan mocht ik mijn workshop ‘De Relevantie Revolutie’ geven. Ook daar ging het over zinvol zijn, betekenisvol werk doen, iets dat ertoe doet. To be relevant or not be… We bespraken wat de term ‘relevant’ eigenlijk inhoudt. Het is een breed begrip dat ieder op een persoonlijke manier invult. Bij relevant kun je denken aan grote ambities om de wereld te verbeteren. Maar werken aan een betere wereld kun je ook dichtbij huis doen, met kleine acties. Ook dat kan heel relevant voor je zijn. Waarom relevant bezig zijn? Het zit in mensen. We zijn intrinsiek gemotiveerd om iets zinvols te doen. Werk doen dat niet past bij wie je bent en waar je voor staat, veroorzaakt een onbevredigend gevoel, onrust, energieverlies en in extreme gevallen burn-out. Een groeiende groep professional werkt om iets voor elkaar te krijgen in de wereld. Niet alleen een baan, maar ook een roeping. Onderaan dit artikel vind je het verslag van een voorbereidend gesprek met trainees.Positief effect Als een organisatie duidelijk maakt op welke manier zij relevant is, heeft dat een positief effect op de motivatie van medewerkers. De drive en energie die uit missie naar voren komen, kunnen aanstekelijk werken. Waar een bonus voor een hele beperkte prikkel zorgt (als de bonus binnen, is de motivatie eruit), zorgt ruimte om relevant werk te doen voor een blijvend appèl op intrinsieke motivatie. De organisatie zal er beter in slagen om de beste professionals (vast/flexibel) aan te trekken. Door te werken vanuit relevantie creëren organisatie bovendien een hechtere band met klanten/opdrachtgevers.


Is de organisatie relevant voor de samenleving? Is de organisatie relevant voor mij als professional? Kan ik bij de organisatie als professional relevant zijn?


Ontwikkeling met impact. Organisaties zoeken mensen. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is: mensen zoeken organisaties. Ze beoordelen organisaties: ken ik de doelstelling/missie van de organisatie? Sta ik er achter? Als ik energie steek in dit bedrijf, werken ik dan aan een betere wereld? Helpt deze organisatie mij relevant te zijn? Voor een groeiende groep mensen verschuift de verhouding tussen ‘geld verdienen’ en ‘betekenisvol werk’ doen. De Relevantie Revolutie is een ontwikkeling met impact. Echter, is in de top van organisaties voldoende besef dat professionals betekenisvol werk willen doen? Of is het nog voorbehouden aan een HR-voorhoede met lef die zich niet laten ontmoedigen door conservatieve krachten? Relevantie is niet zomaar in de geijkte stuurcijfers en KPI’s te vatten, vermoed ik, maar dat weet ik ook weinig van. Waar ik wel verstand van heb, is om een goed verhaal goed te vertellen. Belangrijk daarbij is dat niet alleen een vernislaag is die aan de buitenkant. Het verhaal moet kloppen van binnen. Verhaal is een brede term voor alles wat de organisatie uitdraagt. En hoe zorg je ervoor dat je daarin geloofwaardig bent? Hoe maak je een goede vertaalslag van WAT vertel ik’ naar ‘HOE vertel ik het’?

De interactie met trainees vond ik verrassend en inspirerend, omdat bleek dat zij graag over het thema ‘relevantie’ spraken en filosofeerden. ‘Het is nuttig om hierover te denken’, was een van de reacties. Dat inspireerde mij weer.


Nieuwsgierig naar meer? De presentatie ‘De Relevantie Revolutie’ mocht ik op 14 oktober jl. houden voor trainees op het tienjarig jubileum van Young Colfield. Is dit onderwerp en/of deze presentatie ook iets voor jouw organisatie? Stuur me dan gerust een bericht.Verslag gesprek met trainees Young Colfield als voorbereiding op presentatie De Relevantie Revolutie

Eerste associaties bij de term relevant? Iets bereiken, iets toevoegen binnen een bedrijf en aan de wereld, zingeving, ‘purpose’. Draag je bij aan het groter geheel – dan doe je relevant werk. “Je werk kan zin hebben voor de wereld, maar ook voor een buurman of een enkele collega.”

Een organisatie is relevant in de kern van z’n activiteiten. Het gaat niet om een ‘propagandaplaatje’

Relevant bezig zijn, is een kwestie van gevoel. “Ik word blij, ik krijg er energie van.” Het is niet alleen maar leuk, soms gaat het om werk dat moet gebeuren (‘een moetje’) maar dat kan ook relevant zijn.

In een grotere onderneming is je inbreng minder direct zichtbaar. Het duurt langer voor je resultaat ervaart. Maar de uiteindelijke vraag is: maakt het uit of ik het doe?

“Mensen gingen ’s ochtends het gebouw in. ’s Avonds kwamen ze er weer uit. En ik vroeg me af: wat hebben ze gedaan? En wat voeg ik toe. Als ik er niet ben, maakt het dan iets uit?”

Ik word gewaardeerd om mijn werk. En om de juiste reden. Een deelnemer aan het gesprek geeft aan dat in het woord ‘waardering’ ook iets doorklinkt van ‘waarden-ering’. ‘Je waarden worden geëerd.

Een steeds weer terugkerende term in de discussie is het begrip ‘waarden’ Als je werk kan doen dat overeenkomt met basale waarden, als je waarden matchen met de waarden van de omgeving waar je werkt. dan zit je goed. Je moet wel sterk in je schoenen staan om bij je eigen waarden te blijven als de hele organisatie er andere waarden op na houdt dan jij.

Relevant is ook: als ik echt gehoord wordt (in plaats van dat ik alleen mijn mening mag geven als mijn leidinggevende daar om vraagt.

Voorbeeld welk verschil omgeving maakt in je werk: de schoonmaker van de NASA ook helpt om mensen op de maan te krijgen. (vraag: kan hetzelfde werk voldoening geven bij de ene organisatie, terwijl exact hetzelfde werk bij een andere (‘niet relevante’) een shitklus is?)

Relevant is subjectief. Abstract. Lastiger in cijfers te vangen dan een nettowinst of percentage omzetstijging.

Een bonus of een target kan helpen als ondersteuning, maar niet als doel op zich. En als de bonus geldt voor werk dat tegenovergesteld is aan je eigen waarden, werkt het zelfs demotiverend.

‘In de nieuwe economie draait het om zinvol werk’. Hoe denken de trainees erover? Zij onderschrijven met een volmondig ‘ja’ dat werk van betekenis voor hen belangrijk is. En voor hun gevoel ook veel meer dan bij vorige generaties. Dat heeft te maken met een zekere mate van luxe, alles is geregeld, veel keuzemogelijkheden. “We hebben van onze ouders meegekregen: ga iets betekenen, kies iets dat bij je past. Oudere generaties hadden die keuze niet. Het was een tijd waarin je blij was dat je een baan en inkomen had.” De schaapjes op het droge. De wereld was ook veel kleiner. Wat relevant was, al veel dichterbij.

“Wij kunnen echt kiezen. Het is maakbaar, alles kan.” Ja, er is wel druk om relevant te zijn. “Soms word ik er moe van.” Wat relevant is, hangt ook af van je ambitie. En bijvoorbeeld hoe snel je tevreden bent. “Je kunt het zo groot of klein maken als je zelf wilt.”

Het draait om een gevoel. Ongelukkig, het klopte niet, het paste niet, de flow, krijg je er energie van. En wanneer klopt het? Als het aansluit bij je waarden. Je eigen waarden en de waarden (wat jij vanzelfsprekend vindt) van je omgeving sluiten op elkaar aan.


Wat wil je van de organisatie? Vertrouwen, is het woord dat als eerste genoemd wordt. In gesprek gaan met leidinggevende – over wat zou je willen? Veiligheid om zo’n gesprek te kunnen voeren zonder negatieve consequenties daarvan te ervaren. Meer samen dingen bereiken, gezamenlijk en als individu zonder dat een functieomschrijving in de weg zit. Ruimte. Duidelijkheid over wederzijdse verwachtingen. Het gevoel dat jij er niet alleen bent voor de organisatie, maar de organisatie ook voor jou. Wederzijds respect = als mens als professional. Niet alleen resultaten en doelen doen ertoe. Waardering – om de goede dingen, gezien worden.

Hoe beoordeel je een organisatie? Onderbuikgevoel. Welke signalen pik ik op uit de omgeving? Hangt er een aanstekelijke energie? Koffie drinken, mensen spreken Waar zijn ze mee bezig én waarom?! Kunnen ze zichzelf relativeren, hoe zelfbewust zijn ze? Ik ga af op mijn intuïtie


178 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven